Regulamin

 1. Okres wynajmu trwa 24 godziny, a opóźnienie w zwrocie powyżej 1 godziny skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę. Osoba wynajmująca musi zwrócić pojazd w stanie, w jakim został jej przekazany, wraz z kompletem dokumentów.

 2. Wydawanie i zwracanie pojazdu odbywa się na pod Twoim domem lub na terenie wypożyczalni AutoPodDom.com

 3. Jeśli istnieje zamiar przedłużenia okresu wynajmu, należy to zgłosić wypożyczającemu co najmniej 12 godzin przed planowanym zwrotem. W przypadku odmowy przedłużenia, pojazd musi zostać zwrócony zgodnie z ustalonym w umowie terminem.

 4. W przypadku zwłoki lub zwrotu pojazdu bez zgody wypożyczającego, ten ma prawo odebrać pojazd z dowolnego miejsca i obciążyć najemcę kosztami związanymi z tym działaniem.

 5. Reklamacje dotyczące stanu technicznego pojazdu należy zgłaszać wypożyczającemu podczas wypożyczenia lub po zakończeniu jazdy próbnej.

 6. Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd zarówno wnętrzem, jak i zewnętrzem w czystości. Za zwrot brudnego pojazdu naliczana jest opłata w wysokości 150 zł.

 7. Tankowanie pojazdu jest dozwolone tylko na stacjach paliw należących do koncernów: ORLEN, LOTOS, SHELL, STATOIL, BP. Kara w wysokości 1500 zł grozi za zatankowanie niewłaściwego paliwa.

 8. W przypadku krótkoterminowego wynajmu (od 1-3 dni) obowiązuje limit kilometrów: 400, 300, 750 w zależności od rodzaju pojazdu. Opłata w wysokości 50 zł jest naliczana za każde kolejne 100 km.

 9. Bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych obowiązuje w pojazdach. Naruszenie zakazu skutkuje nałożeniem kary w wysokości 500 zł.

 10. Spożywanie posiłków i napojów jest zabronione w pojazdach, z wyjątkiem wody. Za zabrudzenie tapicerki najemca może ponieść dodatkową opłatę w wysokości 400 zł.

 11. Najemca nie ma prawa przeprowadzać napraw ani holować pojazdu bez zgody wypożyczającego. Holowanie innego pojazdu za pomocą wynajętego pojazdu jest również możliwe tylko po uzyskaniu zgody wypożyczającego.

 12. W przypadku wypadku, awarii lub niesprawności wynajętego pojazdu, najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wypożyczającego.

 13. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub kradzież dokumentów pojazdu oraz kluczyków. Kara za utratę kluczyków lub dokumentów jest ustalana indywidualnie, zależnie od poniesionych przez najemcę kosztów.

 14. W przypadku kradzieży pojazdu, pozostawienie kluczyków lub dokumentów w jego wnętrzu skutkuje odpowiedzialnością najemcy do wartości pojazdu.

 15. Najemca zobowiązany jest do użytkowania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem. Nadmierne przekraczanie prędkości oraz nieodpowiednie użytkowanie może spowodować naliczenie dodatkowych opłat potrąconych z kaucji.